Persoanele care solicită un permis de conducere categoria B trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să aibă vârstă de cel puțin 17 ani și 9 luni;
 • Să fie apte din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria B;
 • Să nu fi fost condamnate definitiv pentru una din infracțiunile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu excepția cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea;

Acte necesare – pentru înscrierea la școala de șoferi.

Pentru a putea începe orice categorie de cursuri auto, este suficient să vă prezentați la secretariatul școlii având la dumneavoastră următoarele documente:

 • Cartea /Buletinul de Identitate;
 • Avans minim în valoare de 200 RON, pentru a achita prima rată;
 • Cazierul Judiciar cu mențiunea “EXAMEN AUTO” (să fie în termen – nu mai vechi de 6 luni de la data eliberării de către organele de poliție);
 • Aviz Psihologic cu mențiunea “apt psihologic curs auto categoria B”;
 • Buletin de Analize Medicale împreună cu dovadă plății (chitanță sau bon fiscal) precum și ștampila Unității Sanitare Autorizate din care să reiasă că ați efectuat setul de analize medicale conforme în vederea obținerii unui permis de conducere și că sunteți apt din punct de vedere medical pentru a începe cursurile la o școală de șoferi.

Important!

În cazul în care veniți la școala de șoferi în vederea înscrierii și NU aveți efectuate Testarea Psihologică și/sau setul de Analize Medicale, vă vom trimite în aceeași zi la o clinică autorizată cu care colaborăm, din apropierea sediului școlii, pentru a obține avizele necesare (Psihologic și/sau Medical).

Acte necesare la examenul pentru obținerea unui carnet de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • Fișa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliția Municipiului București);
 • Avizul psihologic;
 • Certificatul de cazier judiciar cu mențiunea „ Pentru examenul auto”;
 • Xerocopie după B.I. sau C.I.;
 • TAXA PERMIS AUTO in valoare de 68 de lei care se plateste la DRPCIV

Toate celelalte acte necesare depunerii dosarului la poliție se vor pregăti de către școală.

Despre examenul pentru obținerea unui permis auto.

Examenul pentru obținerea unui carnet de conducere autose dă cu poliția și constă într-o probă teoretică și una practică, susținute în zile diferite.

Proba teoretică constă în:

 • Rezolvarea unui chestionar auto online/ informatizat (pe calculator) de verificare a cunoștințelor teoretice care conține 26 întrebări.
 • Timpul de rezolvare a unui chestionar auto de verificare a cunoștințelor teoretice este de 30 minute.
 • Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în:

 • Conducerea autoturismului pe traseu, în una din zonele de pregătire practică agreate de Inspectoratul General al Poliției.
 • Proba de îndemânare în oraș (parcarea cu spatele, laterală, cu față, plecarea din rampă, mersul cu spatele).

Elevii cu domiciliul stabil în București vor susține examenul în București, cu mașina pe care au efectuat instruirea practică. Elevii care nu au domiciliul în București, vor susține examenul în localitatea de reședință.

Dosarul pentru examen va fi depus NUMAI de către elev (condiție impusă de DRPCIV de la 1 august 2008) la biroul Examinări – etaj 1 din Șos. Pipera nr.49, sector 1 (clădirea D.R.P.C.I.V. – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule), rămânând ca în aceeași zi să susțină examenul teoretic.

La examen este obligatoriu să aveți la dumneavoastră actul de identitate împreună cu dosarul de examinare.

La traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretică, acest lucru având loc la o dată și un loc de întâlnire stabilit în ziua susținerii probei teoretice.

Cei care nu vor să susțină proba de traseu stabilită, se pot reprograma la D.R.P.C.I.V.– Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculări Vehicule – Șos. Pipera, nr.49, sector 1, după ziua în care a fost inițial făcută prima programare.

Meniu